Home » » Η Μύγα

Η Μύγα
Η μύγα είναι δίπτερο έντομο. Μπορεί να αποτελεί κίνδυνο για την υγιεινή του ανθρώπου, λερώνοντας με τις ακαθαρσίες της τα τρόφιμα. Από τα πιο επικίνδυνα είδη είναι η μύγα τσε τσε, η οποία προκαλεί την ασθένεια του ύπνου και ενδημεί στην Αφρική.
Έχει σύνθετα μάτια, δηλαδή αποτελούνται από πολλά άλλα μικρότερα. Ο θώρακάς της συνδέεται με δυο φτερά, ενώ με τις σιαγόνες της τρώει και αμύνεται στις επιθέσεις των εχθρών της. wikipedia

Share this article :